energas@energas.sk, energaslp@centrum.sk
+421 907 977 062

Model

Rok výroby

Obsah
motora

Výkon motora

Kód
motora

V40

 

1,6i

88

B4164T4

 
 • C30 typ M s motorom B164S3-74kW, B4184S11-92kW, B4184S8-92kW, B4204S3-107kW
 • C30 typ M-2D s motorom B4164S3-74kW, B4184S11-92kW, B4204S3-107kW
 • S40 typ M s motorom B4164S3-74kW,B4184S11-92kW, B4184S8-92kW, B4204S3-107kW
 • V50 typ M s motorom B4164S3-74kW, B4184S11-92kW, B4184S8-92kW, B4204S3-107kW
 • S60 typ R s motorom B5254T2-154kW
 • V70 typ S s motorom B5254T2-154kW
 • V70 typ B s motorom B4204S4-107kW, B4204S3-107kW, B5254T8-147kW, B5254T6-147kW
 • XC70 typ S s motorom B5254T2-154kW
 • C70 typ N s motorom B5204T4-120kW
 • C70 typ B s motorom B5254T6-147kW, B4204S3-107kW
 • S80 typ T s motorom B5254T2-154kW,
 • S80 typ A s motorom B4204S3-107kW, B4204S4-107kW, B5254T6-147kW, B5254T8-147kW
 • XC90 typ C s motorom B5254T2-154kW

 

V následujúcej tabuľke sú uvedené najnovšie verzie homologizácií: