energas@energas.sk, energaslp@centrum.sk
+421 907 977 062

Model

Rok výroby

Obsah
motora

Výkon motora

Kód
motora

Lodgy

 

1197

85

H5F

 

Logan typ SD/SR s motorom K7J 55kw, D4F 55kw, K7M 64kw, K4M 77kw. D4F F7 55kw, K4MA6 77kw, 
Sandero typ SD/SR s motorom K7J 55kw, D4F 55kw, K7M 64kw, K4M 77kw. 

V následujúcich tabuľkách sú uvedené najnovšie homologizované verzie: