energas@energas.sk, energaslp@centrum.sk
+421 907 977 062

Spočítajte si, koľko ušetríte s LPG!

Aké výhody môžete získať vďaka montáži LPG?

  • Zníženie nákladov na prevádzku až o polovicu
  • Zníženie výdavkov pri pravidelných prehliadkach
  • Väčšia bezpečnosť a spoľahlivosť
  • Naše záruky a certifikácie

Servis LPG pre značky

Prestavba automobilu na LPG

Spoločnosť Energas, spol. s r. o. ponúka komplexné služby ohľadom prestavby vozidiel a vysokozdvižných vozíkov na alternatívny pohon benzín - skvapalnený ropný plyn (LPG).

Servis a služby

Poskytujeme záručný a pozáručný servis, ročné technické kontroly LPG zariadenia v motorových vozidlách, montáž a pravidelné revízie plynových zariadení motorových vozidiel,v.zdv.vozíkov a karavanov  ako aj predaj náhradných dielov na LPG.

Fotky z montáže

Prehliadnite si fotografie montáží LPG vo vozidlách našich klientov.

Prevádzka automobilu na pohon LPG

…je ekologická

LPG pochádza z anglického slova liquified petroleum gas, čo vlastne znamená skvapalnený ropný plyn. Tvorí ho zmes propánu C3H8 a butánu C4H10 + ďalších prímesí. Je bez farby, chuti a zápachu a preto sa doňho pridáva merkaptan, látka s výraznou vôňou, pretože samotný LPG je nedýchateľný.Vzniká ako druhotný produkt pri spracovaní ropnej suroviny odlučovaním jednotlivých frakcií pri destilácii. Má podobné vlastnosti ako benzín, preto sa používa na pohon osobných automobilov, ale je dôležité podotknúť, že LPG je ekologickejší ako benzín. Emisie škodlivých plynov, ktoré produkuje osobný automobil pri jazde na LPG sú až o 70% nižšie ako pri jazde na benzín.

…je spoľahlivá

Sstémy prestavieb na LPG sú v súčasnosti na takej úrovni, že zabezpečujú prevádzku vozidiel bez citeľného poklesu výkonu a nárastu spotreby oproti benzínu.

…je bezpečná

Každý komponent LPG namontovaný do vozidla prešiel náročnými testami a bol riadne zhomologizovaný.